De ziekte van Alzheimer

Onderzoek heeft aangetoond dat vitamine E in combinatie met vitamine C preventief zou kunnen werken om de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Door de stijgende levensverwachtingen wordt de ziekte van Alzheimer een steeds belangrijker probleem. De symptomen van de ziekte zijn onomkeerbaar, zodat preventief onderzoek van groot belang is. En dit onderzoek zou nu in de combinatie van vitamine E en C heil gevonden hebben. Dat net deze twee vitamines van belang zijn in het voorkomen van de ziekte van Alzheimer zou te maken hebben met de oxidatieremmende eigenschappen van de vitaminen. Deze vaststelling is niet alleen goed nieuws voor het voorkomen van de ziekte van Alzheimer; het zorgt eveneens voor een extra argument om niet te roken. Het is namelijk bewezen dat rokers veel vaker een tekort hebben aan de vitamines E en C dan niet-rokers.

Posts created 33

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top